Få meddelande om larm


Om ditt hemlarm utlöses kan du välja hur larmsystemet kan agera. Hur det ska meddela och informera att dess inbrottslarm, brandlarm eller överfallslarm har utlösts.

Ljus och ljus via sirén

Det vanligaste sättet för ditt hemlarm att informera både dig och din familj, samt omgivningen i form av grannar och förbipasserande personer, är att en eller flera siréner börjar ljuda och/eller blinka. För det finns både ljudsiréner och ljussiréner till ditt lägenhetslarm eller villalarm.

Du kan dessutom ha ljudsiréner och ljudsiréner både inomhus och utomhus.

Röstmeddelande via telefonsamtal

I ditt hemlarm kan du ange telefonnummer till vanliga telefoner eller mobiltelefoner. Om larmet utlöses ringer ditt hemlarm upp dessa telefonnummer – i tur och ordning, i den ordning du har angett dem.

Till personen som svarar spelar ditt hemlarm upp ett röstmeddelande. Meddelandet är ett inspelat röstmeddelande, som du har spelat in i förväg. Om ingen svarar på det första telefonnumret, så ringer ditt hemlarm upp nästa telenummer i turordningen. Första personen som svarar får höra ditt förinspelade röstmeddelande och personen uppmärksammas på att ditt hemlarm har utlöst. Antingen på grund av inbrott, larm, överfall eller att du har påkallat hjälp vid olycka eller skada.

Textmeddelande via SMS

Förutom att du kan ange telefonnummer som ditt hemlarm ringer upp, för att spela upp en förinspelat röstmeddelande, så kan du ange andra telefonnummer till mobiltelefoner. Till dessa mobiltelefonnummer skickar ditt hemlarm textmeddelanden via SMS.

Textmeddelanden kan innehålla specifik information om vad som har hänt. T.ex. meddelande av typen:

  • ”Rörelse bottenvåning” eller ”Rörelse övervåning” – om du har programmerat att respektive rörelsedetektorer på bottenvåningen och övervåningen ska ingå i samma grupp.
  • ”Entrédörr framsida”, ”Entrédörr baksida”, ”Balkongdörr”, ”Altandörr”, ”Källardörr” eller dylikt – om du har programmerat att magnetkontakten på respektive dörr ska meddela detta.
  • ”Garagedörr” eller ”Rörelse garage” – magnetkontakt respektive rörelsedetektor.
  • ”Brand kök”, ”Brand källare” eller dylikt – om du har programmerat att respektive brandvarnare ska vara enskilda larmsändare eller ingår i samma grupp.

App i smartphone

Till ditt trådlösa hemlarm kan du  få meddelande om larm via den kostnadsfria appen, som finns till iPhone eller Android.

Meddelande till vaktbolag

Om du väljer att koppla ett vaktbolag med väktare till ditt hemlarm kan du ange att larmsystemet ska meddela och informera dem om att ditt lägenhetslarm eller villalarm har utlöst. Läs mer om vaktbolag med väktare.