Larm och grannsamverkan


Vårt erbjudande för ökad grannsamverkan

För ökad grannsamverkan erbjuder vi er, både i Göteborg och i övriga Sverige, att införskaffa trådlösa hemlarm från oss på Larmman till rabatterat pris.

Om ni är flera hushåll (villor, radhus, lägenheter etc) i ett grannskap som vill öka er säkerhet och samverka grannar emellan är ni välkomna att kontakta oss.

Vi ger er kostnadsfri konsultation och rådgivning samt offert på rabatterat pris.

Hushåll, gata, kvarter, by eller samfällighet

Ni kan vara några enstaka hushåll i närområdet, en hel gata eller kvarter, en by eller en tomt- eller väg-samfällighet som vill gå samman och införskaffa hemlarm till era bostäder, garage etc.

Lägenhetslarm till bostadsrättsförening (BRF)

Vi erbjuder även bostadsrättsföreningar att gå samman och samverka kring lägenhetslarm. Förutom varje hushåll och lägenhet/radhus kan ni även säkra upp föreningens gemensamma utrymmen. Gårdshus, tvättstuga, cykelförråd, garage m.m.

Samverkan istället för vaktbolag

Att grannar samverkar är bättre än att ett vaktbolag med väktare ska patrullera ett bostadsområde. Dessutom billigare, då ni slipper betala månatliga avgifter till vaktbolaget.

Om hemlarmet skulle gå i ett av hushållen i grannskapet:

  • Ljud- och ljussiréner påkallar övriga grannars uppmärksamhet.
  • De grannar som vill kan mottaga både telefonsamtal och SMS till sin mobiltelefon om en grannes larm utlöses.
    Vid telefonsamtal informerar den automatiska telefonrösten om vilket hushåll som larmet kommer ifrån, samt vid SMS står det i texten.
    Vid SMS får ni även information om vilken larmsensor som löst ut. T.ex. rörelsedetektor, brandvarnare, entrédörr, altandörr, balkongdörr, garageport etc.
  • Om något faktiskt är fel, om t.ex. inbrott eller brand har skett eller pågår, kan ni snabbare påkalla polis eller brandkår tack vare era hemlarm och er samverkan mellan grannar.
  • Om någon blir överfallen i hemmet kan personen använda överfallslarmet, som finns inbyggt i det trådlösa larmsystem.
  • Överfallslarmet kan även användas om man blir sjuk och vill påkalla hjälp och uppmärksamhet från familj och grannar.

Ni grannar är snabbare än långväga vaktbolag

På de flesta ställen i Sverige, förutom storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, finns inget vaktbolag i närheten.

Från där du bor till närmaste patrullerande vaktbolag kan det vara flertalet mil, och därmed allt från en halvtimmas till timmas bilfärd från att larmet går till att patrullen är hos dig eller din granne. Det ger både inbrottstjuven och branden ett allt för stort försprång.

I dessa vanligt förekommande områden är det varken motiverat eller ekonomiskt försvarbart att betala månatliga avgifter till ett vaktbolag. Det är då bättre att äga sitt larm och skapa en god grannsamverkan. Det är något vi på Larmman gärna hjälper till med.

Vaktbolag som komplement

Även om ni har en samverkan mot brott grannar emellan, där ni blir uppmärksammade på varandras larm, kan ni anlita ett vaktbolag som extra resurs.

Ett utlöst hemlarm kan gå till er grannar samt till ett vaktbolag. Om hushållet där larmet går, eller ni grannar, märker att ingen har hänt kan ni meddela detta till vaktbolaget när de ringer. Likaså om ni uppmärksammar ett pågående inbrott kan både ni och vaktbolaget påkalla polisen. Även om ni uppmärksammar brand kan ni båda parter påkalla brandkåren.

Om däremot ingen av er, varken hushållet där larmet går eller ni grannar, svarar på vaktbolagets telefonsamtal rycker vaktbolaget ut. Tack vare en extra resurs i form av ett vaktbolag får ni ett extra skydd i de fall er grannsamverkan inte räcker till. Om t.ex. samtliga i grannskapet är bortresta.

Prata er grannar emellan om ni behöver ett vaktbolag som extra resurs eller om ni känner att ni klarar er med er grannsamverkan. Huruvida ni behöver vaktbolag eller inte behöver ni inte bestämma från början, utan det kan ni avgöra vid senare tillfälle och komplettera med i framtiden om behov uppstår.

Läs mer om hemlarm vid grannsamverkan