Styr ditt hemlarm via centralenheten


Med hjälp av knapparna på larmsystemets centralenhet kan du styra ditt hemlarms vardagliga funktioner. Till exempel aktivera (larma på) och avaktivera (larma av) larmsystemet.

Via larmets centralenhet kan du även programmera larmsystemet och förändra larmets inställningar.

Via centralenheten kan du

  • Utföra vardagliga kommandon, som t.ex. av- och på-larmning: Ja
  • Programmera larmsystemet och förändra larmets inställningar: Ja

Du kan även styra ditt hemlarm via