Sirén


Till ditt trådlösa lägenhetslarm eller villalarm kan du välja att koppla till ett antal olika siréner.

Ljud och ljus

Det finns siréner som avger ljud eller ljus, samt siréner som avger både ljud och ljus.

Ljudsirén

En ljudsirén som avger en hög och uppmärksammande ljudsignal är den vanligaste typen av sirén till ett larmsystem för en villa, lägenhet eller sommarstuga.

En ljudsirén både ökar chansen att inbrottsförsöket avbryts, samt att grannar och förbipasserande uppmärksammar händelsen. I de fall du och din familj är hemma, och använder skalskydd och nattlarm, uppmärksammas ni via ljudsirénen att larmet utlöst. Antingen i själva bostaden eller övriga utrymmen som ni har larmade. T.ex. källare, uthus, gårdshus, garage eller övriga utrymmen som du vill bevaka.

Ljussirén

Vi rekommenderar även att koppla en ljussirén till ditt hemlarm. En ljussirén är en sirén som har en stark och snabbt blinkande lampa (stroboskop). Tack vare en ljussirén uppmärksammas grannar och förbipasserande inte bara av ljud, utan även visuellt tack vare blinkande lampa på din yttervägg, tak eller där du väljer att placera ljussirénen.

Inomhus och utomhus

Förutom siréner som avger ljud eller ljus, eller både ock, har vi även siréner för både inomhus och utomhus.

Våra olika modeller av siréner