Trådlösa hemlarm med dubbelriktad tvåvägskommunikation


När du köper ett hemlarm till ditt hus, villa eller lägenhet från oss får du ett intelligenta hemlarm som stödjer dubbelriktad kommunikation. Kommunikation i två riktningar mellan hemlarmets centralenheten och dess detektorer, sändare och övriga tillbehör.

Tvåvägskommunkationen mellan hemlarmets centralenhet och dess tillbehör

Många trådlösa hemlarm på marknaden idag stödjer inte tvåvägskommunikation, utan endast enkelriktad envägskommunikation.

Det medför att larmets centralenhet och dess tillbehör inte kan ”tala” med varandra. De kan inte utbyta information med varandra – åt båda håll. I hemlarm med enkelriktad kommunikation kan tillbehören endast skicka signal till centralenheten – i en riktning. Tillbehören kan bara skicka information när tillbehöret aktiveras – när larm utlöses.

I larm med enkelriktad kommunikation kan centralenheten inte skicka information till tillbehören. Tack vare ett hemlarm från oss på Larmman är dubbelriktad tvåvägskommunikation möjligt.

2-vägs tillbehör

För att dubbelriktad tvåvägskommunikation ska vara möjligt måste tvåvägstillbehör väljas.

Med tvåvägskommunikation kommunicerar hemlarmets centralenhet med de trådlösa tillbehören och får statussvar tillbaka om t ex batterispänning. Detta möjliggör att du kan får meddelande om när det är dags att byta batterier samt om någon detektor saboteras.