Trådlösa hemlarm med kamerabevakning


Till samtliga våra färdigpaketerade larmsystem kan du välja till en eller flera trådlösa kameror, för både ljud- och bildbevakning.

Trygghet med bevakning via kamera

Kamerabevakning tillsammans med ditt hemlarm gör att du kan ha uppsikt över din bostad, bil, trädgård eller dylikt – oavsett om du är hemma, på arbetet eller bortrest.

Direktsändning med live-stream

När som helst kan du via den kostnadsfria app’n, som finns både för iPhone och Android, se den direktsändning som kameran fångar. Det sker genom att du startar app’n i din smartphone och får en live-strömning via internet från din övervakningskamera i bostaden/garaget/trädgården till din smartphone.

Internet

Det trådlösa larmsystemet i sig behöver ingen internet-uppkoppling, då ditt hemlarm kommunicerar trådlöst via mobilnätet (GSM). Men väljer du ett larmpaket med trådlös kamera, eller kompletterar ditt hemlarm med trådlös kamera, behöver kameran ha tillgång till internet. Antingen via fast telefonnät (ADSL), fiber, mobilt 3G eller 4G. Vi hjälper dig att kontrollera detta och vad du eventuellt behöver komplettera med för att din trådlösa bevakningskamera ska fungera perfekt.

Trådlös inspelning

Den trådlösa kameran har inspelningsfunktion. Kameran kan spela in video antingen automatiskt och konstant dygnet runt, på manuell uppmaning av dig eller när rörelse sker.

Video som bevismaterial

Den video som den trådlösa kameran spelar in kan du titta på i efterhand, både via app’n i din smartphone eller från vilken dator som helst med internet-uppkoppling.

En inspelad video med förhändelseloppet när olyckan tyvärr är framme, t.ex. inbrott, är mycket värdefullt som bevismaterial mot både vad som hänt (gärningen i sig) och inblandade personer (gärningsmän).

Du får meddelande vid rörelse

Den trådlösa kameran har inbyggd sensor som känner av rörelse. När rörelse sker, t.ex. om någon rör sig inne i din bostad eller i din trädgård, börjar kameran spela in.

Förutom att kamera automatiskt börjar spelning in kan kameran även skicka meddelande till dig via e-post. När du får meddelande vet du att någonting händer och du kan vara trygg med att veta att inspelning sker. Du har även möjlighet att starta app’n i din smartphone för att direkt se vad som händer i din bostad/trädgård/garage via den direktsända live-störmningen.

Flera kameror till ditt hemlarm

Om du har flera bevakningskameror tillsammans med ditt trådlösa hemlarm kan du i app’n välja vilken kamera du vill se och växla mellan kameror. Kamera bottenvåning, kamera övervåning, kamera altan, kamera trädgård, kamera garageuppfart med flera kameror.

Laglig kameraövervakning

Bevakning av larm med kameraövervakning i Göteborg.

Du får lov att övervaka privat egendom med kamera, förutsatt att du informerar om detta via skyltar. Du behöver således sätta upp skylt vid ditt staket, ytterdörr eller liknande.

Du får dock inte kameraövervaka offentlig plats eller annan persons egendom. Till exempel granntomt, gata, park, trottoar, gång- eller cykelbana, gemensam innergård eller trapphus, eller övrigt som kan finnas utanför din bostad och/eller tomt.

Kameraövervakning inomhus

Du får övervaka din bostad inomhus med kamera, förutsatt att du har informerat om detta vid din entré. Du får även med kamera bevaka inne i ditt garage, uthus och övriga fastigheter som är din egendom. Återigen förutsatt att du informerar om din kamerabevakning.

Du får dock inte placera och rikta din kamera genom t.ex. ett fönster så att du kameraövervakar utanför din egendom. Du får därför vara noga med att både placera och rikta in din kamera så att du endast bevakar din egendom.

Kameraövervakning utomhus

Du får övervaka din egen mark/tomt, förutsatt att du har informerat om detta vid din tomtgräns (grind, staket, garageinfart eller dylikt).

Du får dock inte placera eller rikta din kamera så att du bevakar offentlig plats eller annan persons egendom (granntomt, gata, trottoar, gång- eller cykelbana, park eller dylikt).