Vi värnar om miljön


Vi på Larmman strävar efter att påverka vår lokala som globala miljö så lite som möjligt.

Det gör vi genom bl a:

  • Inom Göteborg, och inom den mån det är möjligt, använder vi kollektivtrafik.
  • I de fall vi använder personbilar, transportbilar och dylikt använder vi miljöfordon.
  • Vi minimerar miljöpåverkan i samtliga steg av vår tjänsteprocess.
  • Vid inköp av varor och tjänster eftersträvar vi aktivt produkter och tjänster, vilka vid tillverkning, transport, användning och destruktion eller återvinning, ger mindre miljöpåverkan.
  • Dagligen sprida kunskap om miljöfrågor till våra leverantörer, medarbetare och kunder.
  • Aktivt uppmuntra miljöengagemang hos samtliga våra leverantörer, medarbetare och kunder.
  • Lagar och andra myndighetskrav är våra absoluta minimikrav. Vi eftersträvar ständigt en högre miljöstandard.

Läs även hur vi som företag tar ett socialt ansvar i vårt gemensamma samhälle