Larm och husdjur


Som standard levereras ditt hemlarm med vanliga IR-detektorer som inte är husdjursanpassade. Som tillval finns det att välja husdjursanpassade IR-detektorer.

Husdjursanpassade rörelsedetektorer

De husdjursanpassade rörelsedetektorerna (IR-detektorerna) är immuna mot djur upp till 25 kg. Är husdjuret större än så kan ditt lägenhets- och villalarm istället försättas i hemma-tillkopplat läge när husdjuret är själv hemma. På så sätt löser inte ditt hemlarm ut av rörelse från djuret, men har fullt skydd på skalet (fönster och dörrar med magnetkontakter), samt rörelsedetektorer i källare, garage, vind, uthus och övriga utrymmen som husdjuret inte kan vistas i.