Inbrottslarm och brandlarm


Ditt trådlösa hemlarm fungerar både som inbrottslarm och som brandlarm.

Inbrottslarm

Det vanligaste är att ett lägenhetslarm eller villalarm fungerar som inbrottslarm. Du kan med ditt hemlarm skydda dig inbrott och även undvika inbrott helt och hållet, tack vare att en larmad bostad är mindre attraktiv att göra inbrott i.

Brandlarm

Förutom att ditt hemlarm kan användas som ett inbrottslarm, kan du även använda ditt lägenhetslarm eller villalarm som ett brandlarm. Om du kompletterar ditt hemlarm med rök- och brandvarnare meddelas du och vaktbolag med väktare om rök eller brand uppstår i din bostad.

Överfallslarm

Ytterligare ett användningsområde för ditt hemlarm är överfallslarm.