Överfallslarm, olycka eller sjukdom


Förutom att ditt hemlarm kan användas som inbrottslarm och brandlarm, kan du även använda ditt lägenhetslarm eller villalarm som ett överfallslarm eller för att påkalla hjälp vid olycka eller sjukdom. Ditt hemlarm blir på så sätt ett trygghetslarm – som är till nytta för både unga och gamla.

Överfallslarm

Om du skulle bil överfallen i din bostad, eller i din trädgård, har våra hemlarm funktionen att du även kan använda ditt hemlarm som ett överfallslarm.

Vissa av larmtillbehören som finns till våra hemlarm har en knapp för överfallslarm. Om du trycker in den knappen så aktiveras överfallslarmet och larmsystemet meddelar på de sätt du har valt. Det blir ett effektivt sätt att uppmärksamma och påkalla hjälp. Allt från personer i din närhet som grannar och förbipasserande, till personer längre bort som får meddelande om överfall via telefon, SMS etc.

Olycka eller sjukdom

Du kan även använda funktionen för överfallslarm som en funktion för att påkalla hjälp om du råkar ut för en olycka eller om du blir sjuk.

Om du trillar, skadar dig och du inte kan ta dig till telefonen eller knacka på hos grannen, kan du trycka in samma knapp. Då meddelar ditt hemlarm på de sätt du har valt. Till exempel att ditt hemlarm ringer upp någon i familjen eller en granne, eller skickar SMS till utvalda mottagare, eller att en sirén aktiveras som påkallar uppmärksam från omgivningen.

Ett trygghetslarm i hemmet är tryggt för både innehavaren och anhöriga.

Larmsändare för överfallslarm eller för att påkalla hjälp vid olycka eller sjukdom

Vissa av tillbehören till våra trådlösa hemlarm har funktion för överfallslarm. Här nämner vi några av dessa tillbehör till ditt lägenhetslarm eller villalarm.

Det finns också ett tillbehör som är en panikknapp.
Läs mer om panikknapp till ditt hemlarm.