Styr ditt hemlarm via SMS


Hela ditt hemlarm kan du styra genom att du skickar helt vanliga SMS från din mobiltelefon till larmsystemet.

Förutom vardagliga saker som att aktivera (larma på) och avaktivera (larma av) larmsystemet via SMS kan du använda SMS för att programmera larmet och förändra inställningar.

Via SMS kan du

  • Utföra vardagliga kommandon, som t.ex. av- och på-larmning: Ja
  • Programmera larmsystemet och förändra larmets inställningar: Ja

Du kan även styra ditt hemlarm via