Styr ditt hemlarm via fjärrkontroll


Med larmtillbehöret fjärrkontroll kan du styra ditt hemlarms vardagliga funktioner. Till exempel aktivera (larma på) och avaktivera (larma av) larmsystemet.

Förutom knappar för att av- och på-larmning har de flesta fjärrkontroller knapp för aktivering av hemmazon (skalskydd) och knapp för paniklarm/överfallslarm.

Via fjärrkontroll kan du

  • Utföra vardagliga kommandon, som t.ex. av- och på-larmning: Ja
  • Programmera larmsystemet och förändra larmets inställningar: Nej

Du kan även styra ditt hemlarm via