Elslutbleck och elektroniskt dörrlås


Våra trådlösa larmsystem har inbyggt stöd för elslutbleck. Därmed kan du köpa ett elektriskt dörrlås och ansluta till ditt larm.

På så sätt kan frånkoppling av larmet ske samtidigt som dörren låses upp. Du slipper då först låsa upp dörren för att därefter ange din kod på kodpanelen innanför dörren eller använda din fjärrkontroll eller larmbricka.