Inbrottslarm


Lägenhetslarm eller villalarm fungerar vanligtvis som inbrottslarm.

Med ett hemlarm kan du skydda dig mot inbrott. Du kan även undvika inbrott helt och hållet. Det tack vare att en larmad bostad är mindre attraktiv att göra inbrott i överhuvudtaget.

Mindre attraktivt att göra inbrott när du har hemlarm

Även om ett inbrott skulle ske i ditt hem, så att du och ditt vaktbolag med väktare meddelas, så är det mindre attraktivt att fortsätta och fullfölja inbrottet. Det är större chans att det påbörjade inbrottet avbryts.