Köpvillkor


Reklamation

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara/produkt.

Reklamation gäller material (vara/produkt). Reklamation gäller inte arbete (tjänster såsom t ex konfiguration, installation, montering etc) eller förbrukningsmaterial (batterier, SIM-kort etc).

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Garanti

Kvittens som medföljer paketet är ditt garantibevis. Alla produkter hos Larmman har tre (3) års garanti. Samtliga varor/produkter i vårt sortiment omfattas av minst tre (3) års garanti om inget annat anges.

Garantin omfattar ej transport- eller resekostnader. Garanti gäller ej på förbrukningsvaror så som t ex batterier, minneskort, SIM-kort etc samt ej heller utförda tjänster (konfiguration, installation, montering etc).