Trygghetslarm i hemmet


Förutom att ditt trådlösa lägenhetslarm och villalarm fungerar som inbrottslarm och brandlarm, kan ditt hemlarm även fungera som ett trygghetslarm. Det ger både innehavaren och anhöriga trygghet.