Mottaga meddelande om utlöst larm


Larmsiren

Inbyggd larmsiren inomhus

När larmet utlöses meddelar larmsystemet det via en inomhussiren som är inbyggd i centralenheten.

Extra larmsiren inomhus och utomhus

Om du vill ha ytterligare sirener kan du lägga till trådlösa inomhussirener och utomhussirener. Dessa ansluts enkelt med en knapptryckning. Larmet har stöd för maximalt 2 stycken extra larmsirener.

Larmmeddelande

Larmmeddelande via telefonsamtal

Larmsystemet meddelar utlöst larm genom att ringa upp de telefonnummer som du har angett i larmsystemet. Du kan spela in ett röstmeddelande, som kan vara max 10 sekunder långt, och som spelas upp för de personer som larmet ringer upp.

Larmmeddelande via SMS

Larmsystemet meddelar utlöst larm genom att skicka ett SMS till de telefonnummer som du har angett i larmsystemet. SMS’t innehåller vilken detektor som löst ut och vilken tid det inträffade.

Upp till 5 larmmottagare kan läggas in i systemet och valmöjligheten finns att välja ifall de ska mottaga både SMS och telefonsamtal.