Styr ditt hemlarm via kodpanel


Med en extern kodpanel till ditt trådlösa hemlarm kan du styra larmets vardagliga funktioner. Till exempel aktivera (larma på) och avaktivera (larma av) larmsystemet. En kodpanel kan du t.ex. montera vid din entrédörr.

Till ditt lägenhetslarm eller villalarm kan du dessutom ha flera kodpaneler. Till exempel en vid varje entré (huvudentré, groventré, källaringång, garageingång osv). Allt för att lätt och smidigt kunna larma av och på vid de tillfällen du inte har med dig din fjärrkontroll, larmbricka (tagg) eller mobiltelefon.

Förutom knappar för att av- och på-larmning har de flesta kodpaneler knapp för aktivering av hemmazon (skalskydd) och knapp för paniklarm/överfallslarm.

Via kodpanel kan du

  • Utföra vardagliga kommandon, som t.ex. av- och på-larmning: Ja
  • Programmera larmsystemet och förändra larmets inställningar: Nej

Du kan även styra ditt hemlarm via