Larm med skalskydd och nattlarm


Larma när du är hemma. Skalskydd och nattlarm.

Med skalskydd kan en zon (hemmazon) vara frånkopplad medan andra zoner är tillkopplade. Det vanligaste är att magnetkontakter på fönster och dörrar är aktiva (tillkopplade och larmade) på natten, medan rörelsedetektorer är inaktiverade (frånkopplade och olarmade).

Tack vare skalskydd kan du och din familj röra er fritt i bostaden, utan att lösa ut larmsystemet, medan ”skalet” runt bostaden är larmat. Det gör att du kan sova tryggt om natten då dörrar och fönster är larmade.

Du kan även lägga till så att rörelsedetektorer i till exempel källare, garage, uthus eller andra områden ingår i hemmazonen. På så sätt är även dessa områden aktiverade och larmade när du är hemma. Dagtid eller under natten när familjen sover.