Föräldrakontroll


Vid frånkoppling med larmbricka (proxytagg) kan ett specifikt mobiltelefonnummer mottaga kvittens om detta. På så sätt är det enkelt för förälder att bli meddelade när t.ex. barnen kommer hem från skolan.